فروشگاه

تمرینات و نکات آموزشی تار

پکیج های آموزشی

تمرینات آموزش تار

در این بخش، تمرینات جانبی و تقویتی برای ارتقای مهارت های هنرجویان تدارک دیده شده است. تمرینات مفیدی که در کنار دروس اصلی کتاب آموز تار، می تواند تکنیک و مهارت هنرجو در دو فاکتور اصلی نوازندگی تار، یعنی مضراب زدن و انگشت گذاری را به طرز قابل توجهی افزایش دهد.

در این بخش علاوه بر موارد گفته شده، هر تمرینی که یک نوازنده نیاز خواهد داشت تا در نوازندگی پنجه های پخته تر و چالاکی بیشتری داشته باشد قرار خواهد گرفت. این تمرینات کاربردی به صورت رایگان در اختیار هنرجویان می باشد. توصیه می کنیم حتما به موازات دوره های آموزشی تار، از این قسمت نیز استفاده شود.

سبد خرید 0
تماس با ما