سایت آموزشی موسیقی نت به نت

- سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه
1
3
3
10%
تخفیف
+هدیه
تار مهر کاووسی- کد TA-101 7,500,000 6,750,000 تومان
10%
تخفیف
سنتور مهر فروغی - کد SA-110 5,200,000 4,680,000 تومان
10%
تخفیف
+هدیه
سه تار حرفه ای مهر حامدSE-308 4,300,000 3,870,000 تومان
15%
تخفیف
+هدیه
سه تار حرفه ای مهر شگرفی SE-318 5,500,000 4,675,000 تومان

فروشگاه نُت به نُت

در فروشگاه نُت به نُت ، شما فقط سه تار نمیخرید . ما برای شما برنامه های آموزشی جهت یادگیری سه تار تدارک دیده ایم

0