فروشگاه

تمرینات کاربردی برای نوازندگان سه تار

خرید دوره های آموزشی

تمرینات اختصاصی برای هنرجویان سه تار

حرفه ای شدن در نوازندگی سه تار مستقیما به تمرینات منظم و پیوسته وابسته است. اما اینکه چه تمرینی می تواند در این راه موثر واقع شود، نسخه ای است که می بایست توسط استاد شما تجویز شود. در این بخش، تمرینات کاربردی و بسیار مفیدی در قالب ویدیوهای آموزشی رایگان در اختیار شما قرار گرفته است. این تمرینات مستقیما بر توانایی شما در مهارت های اصلی نوازندگی سه تار، یعنی مضراب سه تار و انگشت گذاری موثر خواهد بود. همچنین ارائه وارم آپ های پله ای و استاندارد در جهت تقویت دست شما در دو مقوله مضراب و انگشت گذاری بخش مهم دیگری از ویدیوهای این قسمت را تشکیل می دهد.

هنرجویان باید بدانند که در هر سطحی از نوازندگی قرار داشته باشند، برای حفظ آمادگی و جلوگیری از افت، همواره می بایست این تمرینات ساده و اصولی را به صورت پیوسته و روزانه انجام دهند. این کار باعث باز شدن تمامی قفل ها و افزایش انعطاف پذیری شگفت انگیزی در دستان شما می شود.

سبد خرید 0
تماس با ما