فروشگاه

آواز دشتی در آموزش سه تار

سومین بخش از جلد اول آموزش سه تار استاد ذوالفنون به آواز دشتی اختصاص دارد.

آواز دشتی از متعلقات مهم دستگاه شور می باشد و از محبوب ترین آوازهای موسیقی سنتی به شمار می رود. دروس این بخش شامل دوازده قسمت می باشد و حاوی گوشه ها و چند تصنیف، ترانه و رِنگ می باشد.

شما می توانید از طریق همین صفحه، تمامی دروس را یکی یکی خریداری کنید. اما پیشنهاد می کنیم پکیج آموزشی بخش آواز دشتی را تهیه کنید تا هم کلیه دروس را یکجا در اختیار داشته باشید و هم اینکه در هزینه های خود به صورت قابل توجهی صرفه جویی کنید.

سبد خرید 0
تماس با ما