سایت آموزشی موسیقی نت به نت

فروشگاه
درس دوم - درآمد شور

درس دوم - درآمد شور

در درس دوم از دستگاه شور بخش درآمد دستگاه شور از کتاب آموزش سه تار اثر استاد جلال ذوالفنون را آموزش خواهیم داد. واژه درآمد از وارد شدن یا گشایش می‌آید...

درس سوم - کرشمه

درس سوم - کرشمه

درس سوم از دستگاه شور، مربوط به یکی از گوشه‌های این دستگاه به نام کرشمه است. گوشه کرشمه تنها مختص دستگاه شور نیست و در دیگر دستگاه‌های موسیقی ایرانی ن...

درس چهارم - فرود کرشمه

درس چهارم - فرود کرشمه

درس چهارم از دستگاه شور مربوط به گوشه دیگری از این دستگاه، به نام «فرود کرشمه» است. همانطور که از نام این گوشه پیداست، کرشمه را به پایان می‌برد و به ا...

0