پست های آموزشی

بسته های آموزشی
درس هشتم - پوزیسیون می

درس هشتم - پوزیسیون می

درس هشتم از آموزش قدم به قدم سه تار را آغاز میکنیم . صفحه 25 کتاب استاد ذوالفنون را باز کنید . در این درس با پوزیسیون « می » آشنا میشوید ...

0