سایت آموزشی موسیقی نت به نت

کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار (کتاب اول هنرستان) - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

پست های آموزشی

بسته های آموزشی
آموزش تار- درس یازدهم

آموزش تار- درس یازدهم

درس یازدهم از آموزش تار به روش استاد علی اقبال و برمبنای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان را مشاهده می فرمایید. در این درس به تمرین 28 این کتاب...

آموزش تار- درس دهم

آموزش تار- درس دهم

در این هفته درس دهم آموزش مجازی تار توسط استاد علی اقبال برای هنرجویان این ساز تدریس می شود. درس دهم اختصاص دارد به تمرین شماره ۲۷ کتاب دستور تار و سه...

آموزش تار- درس نهم

آموزش تار- درس نهم

درس نهم از دوره آموزش مجازی تار به روش استاد اقبال را مشاهده می فرمایید. این درس تمرینهای ۲۵ و ۲۶ کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان در صفحه ۱۱ ا...

آموزش تار- درس هشتم

آموزش تار- درس هشتم

درس هشتم از آموزش مجازی تار را مشاهده می کنید که اختصاص دارد به بیست و هشتمین تمرین کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار در صفحه 11 کتاب. نام این تمرین سرو...

آموزش تار- درس هفتم

آموزش تار- درس هفتم

در این ویدیو درس هفتم از دروس مقدماتی ساز تار توسط علی اقبال به شما تدریس می گردد. این درس شامل تمرین های ۲۲ و ۲۳ از صفحه ۱۰ کتاب دستور مقدماتی تار و ...

آموزش تار- درس ششم

آموزش تار- درس ششم

در این درس تمرینهای 19 تا 21 کتاب تار و سه تار هنرستان در صفحه 10 کتاب توسط استاد اقبال به شما آموزش داده می شود. ریتم یا ضربآهنگ همچنان مثل دروس پیشی...

آموزش تار- درس پنجم

آموزش تار- درس پنجم

در چهار جلسه گذشته آموزش مجازی تار، تا خط چهاردهم کتاب تار وسه تار هنرستان توسط علی اقبال به شما تدریس شد. درس پنجم تمرین های 15 تا 18 از صفحه 9 این ک...

آموزش تار- درس چهارم

آموزش تار- درس چهارم

تعداد ۴ خط از تمرین های صفحه 9 کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان، یعنی خطوط تمرینی 11 تا 14 موضوع درس چهارم آموزش مجازی تار خواهد بود که علی اقب...

آموزش تار- درس سوم

آموزش تار- درس سوم

به درس سوم از آموزش دروس کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان رسیدیم. عزیزانی که با تازگی به جمع ما پیوسته اند، برای شروع یادگیری تار می بایست از د...

آموزش تار- درس دوم

آموزش تار- درس دوم

در این جلسه درس دوم آموزش تار توسط استاد اقبال به شما تدریس می گردد. سه خط از تمرینهای کتاب دستور مقدماتی تار و سه تارهنرستان، موضوع آموزشی این درس خو...

آموزش تار- درس اول

آموزش تار- درس اول

در این جلسه ابتدا پرده شناسی در بالا دسته و کوک اصلی تار را یاد می گیرید و پس از آن، سه سطر از تمرین های کتاب برای شما تدریس می گردد.امید است که دروس...

0