سایت آموزشی موسیقی نت به نت

مقالات آموزشی تنبک - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه
چطور شد که معلم تنبک شدم؟!

چطور شد که معلم تنبک شدم؟!

قبل از اینکه بگم چطور و از کجا آموزش تنبک رو شروع کردم، باید کمی از زندگی خصوصی خودم براتون تعریف کنم. من در خانواده ای نه شلوغ و نه خلوت به دنیا اومد...

0