سایت آموزشی موسیقی نت به نت

مقالات آموزشی سنتور - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه
آشنایی با ساختمان سنتور

آشنایی با ساختمان سنتور

ساز سنتور یکی از قدیمی تری سازهای ایرانی است که در خانواده سازهای زهی قرار می گیرد. این ساز با دو مضراب نواخته می شود و اغلب از جنس چوب گردو ساخته می ...

0