پست های آموزشی

بسته های آموزشی
سه تار درمانی

سه تار درمانی

ایده نوشتن این مقاله زمانی به ذهنم رسید که واقعا با سه تار درمان شدم . نه اینکه فکر کنید جناب سه تار با روپوش سفید مثل یک دکتر بالای سرم باشد و به من ...

0