پادکست

پادکست
موسیقی و آرامش

موسیقی و آرامش

موسیقی خوب چه تاثیری بر آرام جان مخاطب می گذارد؟ رابطه آرامش با موزیک خوب چیست؟ آیا میتوان با موسیقی مرهمی بر بی قراری ها و پریشانی های زندگی مدرن کنونی نهاد؟

0