پادکست

پادکست
آشنایی با موسیقی خیابانی

آشنایی با موسیقی خیابانی

 همه ما با موسیقی خیابانی آشنا هستیم و بدون تردید یک بار هم که شده آن را از نزدیک دیده ایم. پس در تعریف آن مشکل خاصی نداریم. چرا که نام آن، خود گویای همه چیز می باشد . در نگاه اول موسیقی خیابانی یعنی نوعی از موسیقی که در خیابان یا معابر و محل های عمومی توسط هنرمندان این زمینه ارائه می گردد

0