سایت آموزشی موسیقی نت به نت

وبسایت نت به نت - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش آهنگ ز دست محبوب

آموزش آهنگ ز دست محبوب

پست آموزشی امروز اختصاص دارد به آموزش یکی از لطیف ترین و مردمی ترین تصنیف های چند دهه گذشته کشوران، شاهکاری بی بدیل از خسروی آواز ایران زمین استاد محم...

آموزش آهنگ ساقی نامه

آموزش آهنگ ساقی نامه

در این پست بخشی از آلبوم سوته دلان که به نام های ساقی نامه یا صوفی نامه و در برخی از محافل مغنی نامه نیز شناخته می شود، توسط استاد اقبال به شما علاقه ...

آموزش تار- درس ششم

آموزش تار- درس ششم

در این درس تمرینهای 19 تا 21 کتاب تار و سه تار هنرستان در صفحه 10 کتاب توسط استاد اقبال به شما آموزش داده می شود. ریتم یا ضربآهنگ همچنان مثل دروس پیشی...

0