سایت آموزشی موسیقی نت به نت

حرکت دست بر روی دسته ساز تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش تار- درس بیست و یکم

آموزش تار- درس بیست و یکم

موضوع درس بیست و یکم آموزش مجازی تار اختصاص دارد به تمرین های ۴۷، ۴۸ و ۴۹ از صفحه ۱۶ کتاب دستور مقدماتی تار و سه تار، دفتر اول هنرستان که علی اقبال مد...

0