سایت آموزشی موسیقی نت به نت

تمرین برای نواختن تار - سایت آموزشی موسیقی نت به نت
فروشگاه

کلمات کلیدی

آموزش تار- درس دهم

آموزش تار- درس دهم

در این هفته درس دهم آموزش مجازی تار توسط استاد علی اقبال برای هنرجویان این ساز تدریس می شود. درس دهم اختصاص دارد به تمرین شماره ۲۷ کتاب دستور تار و سه...

0