کلمات کلیدی

آشنایی کامل با تیونر و کاربرد آن در نوازندگی
  • 1398/12/19
  • 499

آشنایی کامل با تیونر و کاربرد آن در نوازندگی

یکی از اصلی ترین چالش هایی که هنرجویان عرصه نوازندگی موسیقی به ویژه در آغاز یادگیری مهارت های نوازندگی با آن مواجه هستند، کوک نمودن سازهایشان می باشد و در بیشتر موارد به خاطر کوک ناموزون در انجام تمرین هایشان دچار مشکل میشوند. اما با اختراع دستگاهی موسوم به تیونر این چالش برطرف شده است.

0