پست های آموزشی

بسته های آموزشی
درس اول - پیش درآمد

درس اول - پیش درآمد

همراهان عزیز در این ویدئو « پیش درآمد » در آواز دشتی را به شما آموزش میدهم. صفحه 80 کتاب استاد جلال ذوالفنون . این آهنگ از ساخته های استاد رضا محجوبی ...

درس دوم - درآمد شور

درس دوم - درآمد شور

درس دوم از دستگاه شور را آغاز میکنیم به نام « درآمد » . واژه درآمد از وارد شدن یا گشایش می آید . به نوعی شروع دستگاه شور است ...

0