کلمات کلیدی

معرفی کتاب « جان مریم »
  • 1397/10/03
  • 177

معرفی کتاب « جان مریم »

بدون شک هر نوازنده ای بعد از گذراندن درسهای ابتدایی و رسیدن به مرحله آهنگ به دنبال تجربه آهنگ های گوناگون است تا هم خود از آهنگها لذت ببرد و هم اینکه تجربه و احساس خود را با دوستان و خانواده به اشتراک بگذارد

0