کلمات کلیدی

چگونه نُت یک آهنگ را حفظ شویم ؟
  • 1397/11/21
  • 1574

چگونه نُت یک آهنگ را حفظ شویم ؟

در این مقاله تصمیم گرفتیم به حل مشکل بپردازیم . اینکه چگونه نت های یک آهنگ را حفظ شویم . نمیدانم در چه سطحی از نوازندگی هستید ، و یا اینکه چه سازی مینوازید . برای اینکه یک قطعه را به خوبی و با کیفیت اجرا کنید باید آن را حفظ کنید

0