کلمات کلیدی

سه تار نوازی به شیوه سولماز نراقی
  • 1397/09/20
  • 1181

سه تار نوازی به شیوه سولماز نراقی

نوشته پیش روی شما تجربه شخصی بنده است از آثار« سولماز نراقی »که امروز مخاطبان زیادی پیدا کرده اس . نوازندگان سازهای سنتی و نوازندگان سازهای غربی و همچین عوام مردم دنبال کننده کارهای ایشان هستند.

0