کلمات کلیدی

سه تار را ارزان یاد بگیرید!
  • 1398/06/11
  • 1274

سه تار را ارزان یاد بگیرید!

بنا به درخواست هنرجویان در سراسر کشور مبنی بر گران بودن کلاسهای موسیقی و همچنین بد بودن وضعیت شرایط اقتصادی . تصمیم گرفتیم خدمتی بزرگ به هنرجویان سه تار کنیم . بدون شک در این وضعیت اقتصادی همه نمیتوانند برای هر جلسه از کلاس موسیقی 40 الی 50 هزار تومان هزینه کنند .

0