کلمات کلیدی

معرفی کتاب آکوردهای تار و سه تار
  • 1397/10/03
  • 2136

معرفی کتاب آکوردهای تار و سه تار

اجرای آکوردها بر روی ساز تار و سه تار از ایده اولیه تا عملی شدن آنحدود چهار سال به طول انجامید. در همنوازی این سازها با ساز پیانو دراکثر مواقع دچار مشکل می شدیم. به عنوان مثال تار و سه تار تنها به عنوان نقش ملودیک قابل استفاده بودند

0