مقالات

مقالات
تمام فرزندان من
  • 1397/05/10
  • 73

تمام فرزندان من

امروز کمی خسته تر از روزای دیگه بودم. وارد اتاقم که شدم، نگام به این سه بزرگوار افتاد! منظورم سازهام بود که بهشون لقب

روز تولد سازم
  • 1397/05/19
  • 293

روز تولد سازم

سلام به دوستان و همراهان عزیزم . امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه و ایام به کامتون باشه . توی آرشیو عکسهام گشت و .....

ایستاده در غبار
  • 1397/07/28
  • 156

ایستاده در غبار

اکنونی که در آن نفس می کشیم،چشم بر می گشاییم و فرومی بیندیم. در بطن همین جامعه ای که صبح را به شب می رسانیم و همیشه دلزده ایم از روزمرگی،

0